This is a transcript of the podcast interview of Katri Arnivaara, included in the Managing Expectations article on this website.

(Haastattelun kesto: 6 minuuttia)

Katri: Olen ollut niin kuin aluetyön kehittäjän roolissa tuomassa sellaista näkemystä että miten asukkaat tulisi kuulluksi. Ehkä semmonen osallisuuden näkökulma työskentelyssä.
Haastattelija: Kun sinua pyydettiin mukaan tähän projektiin muistatko vielä että mitä siinä kohtaa ajattelit että tiesitkö mihin olet ryhtymässä.
Katri: No joo kyllä mä itseasiassa kyl vähän tiesin ja mua on houkuttanut koko ajan se ajattelu että tämän tapaista yhteistyötä oikeasti tehdään.
Ja sitten kun olen saanut olla kaupunkitutkimuksen ryhmässä myös mukana kun siellä on näitä hankkeita niin vähän niin kuin sitäkin kautta tavallaan lähtenyt ajattelemaan että kuinka hieno asia on että pystyttäisiin yhdistämään akateemista opetusta ja tutkimusta ja sitten saadaan sitoutettua opiskelijoita tämmöisen näköiseen työskentelyyn.
Siis valtavan innostunut siitä koska taas jos mennään ammattikorkeakouluun niin olen itse tällaista toteuttanut lähes melkein kymmenen vuotta alkaa olla että ollaan viety sinne opiskelijoille konkreettisia tehtäviä aluetyön osalta ja sitten he ovat hakeneet sen teoreettisen viitekehyksen siihen ja tehnyt sitten kurssisisältöä.
Niin tavallaan toisella tasolla on siitä itsellä kokemusta mutta hienoa että alkaisi kaikilla tasoilla näkyä tällainen yhteistyö.
Haastattelija: Mitä silloin kun tähän projektiin lähdit niin toivoit saavasi siitä irti?
Katri: Mielestäni sain juurikin irti tai sieltä irtosi juuri niitä asioita joita toivoinkin. Eli kun itselle kerääntyy valtavasti semmoista hiljaista tietoa mikä ei ole niinkään tutkittua vaan se on vaan semmoinen kun vuosien myötä oppii lukemaan niin kuin alueilta asukkaita ja niitä viestejä joita tulee.
Ja ajattelin että voi kun tällaisella kurssilla tai tällaisella työskentelyllä saataisiin näkyväksi niitä tuntemuksia joita alueen asukkailta nousee. Tässä kävi just niin että sieltä nousi niitä asioita, joista itsellä oli semmonen tuntuma että ne on ne mitä pitäisi edistää ja mitkä pitää huomioida tulevassa työskentelyssä.
Toki niihin oli jo aikaisemminkin huomioitu mutta se antaa mun työlle ihan valtavasti semmosta perspektiiviä ja sitten myös ulospäin puhuttaessa sellaista että voi vakuuttaa että se oma tuntuma on ollut oikeanlainen. Kun sitä on myöskin tutkittu ja kysytty että niistä opiskelijoiden tutkimuksissa on noussut samanlaisia asioita esille.
Haastattelija: Miten hyvin sun odotukset täyttyivät tässä projektissa? Mihin kohtaan yhdestä viiteen sen asettaisit?
Katri: Mä asettaisin ihan vitoseen. Ehkä sen takia että mun mielestä opiskelijat onnistuivat äärettömän hyvin varsin tiukalla ajanjaksolla plus sen lisäksi että esimerkiksi niin kuin se aika mitä itsellä oli antaa siihen työhön oli tosi minimalistinen toteaa että sillä mitä apuja he sai he saivat kyllä äärettömän hyviä tuloksia ja oivalsivat oikealla tavalla niitä asioita viedä sinne alueille ja tutkia oikeasti niitä asioita jotka itselle oli mielenkiintoisia.
Toki tästähän käytiin ohjaavan opettajan kanssa keskusteluja että mitä ne voisi olla ja sitten sai itse antaa ihan suoraan sitä syötettä että mitkä olis niitä asioita. Ja niitähän siinä ihan nousikin muutama semmonen asia sinne listalle että mitä opiskelijat voisi sitten tutkia vaikka he itse saikin päättää sen niin ne kyllä natsasivat hyvin.
Te olette saanut tiivistettyä nämä todellakin niin kuin tuollaisiin selkeisiin lyhyisiin. Noi on helposti luettavia nämä mitä te olette laittanut. Ei mul tuu näistä mitään mieleen. Hyvä että tässä ykkösosiossa on hyvä selkeä kysymys ja sitten että miksi ja mikä on se ratkaisu.
Ja tietysti kun itsellä on taustalla kokemus tämmöisestä työskentelystä ja sitten pystyy miettimään nämä tänne kirjatut asiat. Esimerkiksi näistä suosituksista mitä ootte laittanut nää kolme kohtaa tähän.
Ehkä kannattaisi varmaan kysyä sellaisilta jotka ei ole ollut tällaisessa prosessissa mukana. Et saavatko he irti että mitä näissä tarkoitetaan että näin syntyy kyllä mulle ihan hirveen hyvin siihen työskentelyyn mitä toteutettiin.
Tavallaan se jäsentyy hirveän hyvin että mitä näissä pitää oikeasti tämmöisessä työskentelyssä ottaa huomioon, millaisia odotuksia ja mitä on tapahtunut.
Se maailma ja yliopistojen semmoinen perinteinen tutkimusmaailma on niin vieras että ei osaa ajatella että mitä hyötyä se antaa nimenomaan sinne yliopistomaailmaan, mutta mun mielestä taas meille niin kuin ulkopuolella sen yliopistomaailman on mielenkiintoista saada lukea tällaista sivustoa josta saa sitä ymmärrystä niistä työskentelytavoista.